Tomtop >   Aonijie Thailand     >

5 สิ่งที่ต้องคิด ศึกษาก่อนวิ่งเทรล (Trail Running) ปีนี้กระแสการวิ่งเทรลมาแรงกว่าปีก่อน    


5 สิ่งที่ต้องคิด ศึกษาก่อนวิ่งเทรล (Trail Running) ปีนี้กระแสการวิ่งเทรลมาแรงกว่าปีก่อน หลายคนเริ่มต้องการความท้าทายในการวิ่งมากขึ้น เพราะวิ่งถนนมาแล้วพักนึก ก็อยากจะลองเข้าป่าดูบ้างไรบ้าง เอ๊ะ! ก่อนวิ่งเทรล เราต้องศึกษาอะไรบ้างล่ะ 1. ศึกษาระยะทาง: งานเทรลมีระยะเหมือนงานวิ่งถนน ตั้งแต่ 10 – 100 กิโล แต่เมื่อเทียบระยะทางเทรลกับถนนถ้าได้วิ่งจริงแล้ว ระยะทางวิ่งเทรลจะถูกเซอร์ไพรส์ระยะทางที่เกินเสมอๆ เพราะในป่า มีความชัน ขึ้นๆ ลงๆ บางสนามอาจะไม่เป๊ะได้ เกินหรือขาด +-2 กิโล หรือม...Continue reading

Published Date:8/28/2018 11:37:09 AM    From:Facebook   

Click to see Aonijie Thailand's products of TomTop。Relevant Brands:
#Aonijie Thailand    #Aonijie Philippines    #Aonijie Ecuador    #Aonijie Madagascar    #Aonijie Colombia    #Aonijie Polska    #Aonijie France    #Aonijie Brasil    #Aonijie Indonesia    #Aonijie Argentina    #AONIJIE    

Lixada| Best To Buy 2020|